NEM iPad infokiosk

maj 29, 2012

iPad informationskiosk för NEM (Nordic Energy Municipalities). Presentationen används på mässor och utställningar och visar exempel på klimatlösningar i utvalda nordiska städer. Design i samarbete med Lene Sørensen Rose.

Tags:, , , ,