ØRUS

maj 29, 2010

Presentation av ÖRUS, den Öresundsregionala UtvecklingsStrategin. Strategin syftar till att lyfta fram de utmaningar som regionen står inför, att skapa målbilder och föreslå lösningar. Bilder av bland andra Viktoria Blomberg och Miriam Preis.

Tags:, , ,